Misiune. Valori. Obiective

Misiune

 • Eficientizarea și dezvoltarea agriculturii din România prin oferirea consultațiilor calificate, a serviciilor de Cartare agrochimică a solurilor și a unui sortiment variat de soluții inteligente și performante pentru agricultură.

Valori

 • Atenție și grijă, oferite partenerilor și fermierilor
 • Relații de parteneriat durabile, bazate pe loialitate, corectitudine și transparență
 • Abordare individuală și servicii oferite la momentul oportun
 • Produse și servicii de înaltă calitate, soluții inovative și flexibile
 • Respect pentru concurenți – datorită lor suntem mereu în căutarea perfecțiunii
 • Atitudine pozitivă și pasiune în procesul de constituire a unei agriculturi moderne și eficiente

Obiective

 • Menținerea  relațiilor  corecte  și durabile cu clienții noștri
 • Creșterea parteneriatelor noi, de durată, bazate pe încredere și orientate spre beneficii reciproce
 • Management de calitate, orientat spre îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor
 • Perfecționarea continuă a echipei
 • Furnizarea servicilor de calitate la prețuri rezonabile

Direcții

 • Cartarea agrochimică a solului
 • Fertilizarea cu Azot
 • Laborator de analize Agrochimice ale  solului, țesutului  vegetativ, apei
 • Producția Amendamentelor 

Istorie & Strategie

Creată în anul 2013, compania Agrigoda SRL a fost fondată din ferma convingere că trebuie să mișcăm lucrurile bune înainte astăzi, când agricultura de precizie și tehnologia au devenit indispensabile. Această convingere este bazată atât pe experiența proprie (mai mult de 15 ani în domeniul agricol în Republica Moldova), cât și pe cea a partenerilor din mai multe țări, care au o practică și mai mare în acest domeniu. Astfel, am ajuns la concluzia că agricultura de precizie reprezintă progresul și viitorul pentru fermierii din România.

În această ordine de idei, ne-am propus să contribuim la dezvoltarea Agrobusiness-ului românesc, promovând produse și propunând servicii pentru dezvoltarea activității agricole astfel, încât acesta să devină cu adevărat modern și profitabil. Modelul de integrator în domeniul produselor și serviciilor agricole, pe care îl urmează compania noastră, este unul solid și eficient. Rezultatele obținute demonstrează că SC Agrigoda SRL este un partener de încredere, capabil să ofere soluții complete și competitive, la orice etapă, ce răspund nevoilor cliențiilor săi.

Compania noastră, Agrigoda SRL, susține din plin agricultura durabilă și consideră că succesul în domeniu se datorează profesionalismului, consecvenței, spiritului de inovație și managementului bine organizat al echipei.

Echipă

Succesul și ascensiunea companiei se datorează echipei AGRIGODA, care este o echipa dinamică, profesionistă, eficientă, orientată spre rezultate, fiind într-o permanentă creștere și dezvoltare. Punem un accent mare pe instruirea fiecărui membru, organizând, sistematic, training-uri și schimburi de experiență cu partenerii noștri.

Creștem angajați calificați, onești, motivați, care pot oferi  partenerilor noștri soluții prompte, corecte și profesioniste.  Pentru a fi cât mai efectivi, angajații companiei sunt dotați cu unități de transport, telefon, calculator și alte dispozitive de specialitate. Pentru a atinge obiectivele propuse, echipa este divizată în următoarele departamente:

1.       Departamentul marketing și promovare.

2.       Departamentul comercial.

3.       Departamentul financiar, juridic.

4.       Departamentul nutriția plantelor, cercetare și inovare.

5.       Departamentul pedologie.

6.       Departamentul producția  amendamentor și fertilizanților chimici și bio.

7.       Laborator analize agrochimice și alte direcții nonagricole.

8.       Departamentul export, logistică și dezvoltare piețe noi.

 

Astfel, organigrama prezentată ne permite să ne dezvoltam calitativ și continuu.

Fiecare departament are sarcini și obiective bine determinate atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.