Echipă

Succesul și ascensiunea companiei se datorează echipei AGRIGODA, care este o echipa dinamică, profesionistă, eficientă, orientată spre rezultate, fiind într-o permanentă creștere și dezvoltare. Punem un accent mare pe instruirea fiecărui membru, organizând, sistematic, training-uri și schimburi de experiență cu partenerii noștri.

Creștem angajați calificați, onești, motivați, care pot oferi  partenerilor noștri soluții prompte, corecte și profesioniste.  Pentru a fi cât mai efectivi, angajații companiei sunt dotați cu unități de transport, telefon, calculator și alte dispozitive de specialitate. Pentru a atinge obiectivele propuse, echipa este divizată în următoarele departamente:

1.       Departamentul marketing și promovare.

2.       Departamentul comercial.

3.       Departamentul financiar, juridic.

4.       Departamentul nutriția plantelor, cercetare și inovare.

5.       Departamentul pedologie.

6.       Departamentul producția  amendamentor și fertilizanților chimici și bio.

7.       Laborator analize agrochimice și alte direcții nonagricole.

8.       Departamentul export, logistică și dezvoltare piețe noi.

 

Astfel, organigrama prezentată ne permite să ne dezvoltam calitativ și continuu.

Fiecare departament are sarcini și obiective bine determinate atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.