Yara N-tester

Ajustați fin aplicarea cu azot pentru a debloca potențialul adevărat al culturilor

Yara N-Tester este un instrument de mână care permite măsurători rapide şi uşoare într-o cultură în creştere pentru stabilirea necesarului exact de azot.

Acesta permite recomandările rapide şi exacte specifice terenului pentru a ajuta la reglajul aplicării îngrăşămintelor în timpul sezonului de creştere. Rezultatul este o recomandare graduală pe teren mult mai exactă, îmbunătăţind profitabilitatea şi reducând la minim efectele asupra mediului.

Întrebaţi-vă planta!

Starea de nutriţie a plantei determină alegerea timpului şi cantităţii de aplicare a îngrăşământului. Cu Yara N-Tester se poate identifica cu uşurinţă, siguranţă şi rapiditate necesarul de azot al plantei direct pe teren. Necesarul îngrăşământului pe bază de azot nu este niciodată constant şi variază de la an la an şi de la teren la teren. Prin împărţirea fertilizării cu azot în mai multe aplicări este posibilă stabilirea cantităţii optime de îngrăşământ pe bază de azot în fiecare an şi la fiecare tip de teren în funcţie de nevoile reale ale plantei. Analiza plantei cu Yara  N-Tester oferă informaţii valoroase cu privire la starea de nutriţie actuală a plantei. Prin intermediul acestei măsurători la cereale se poate stabili cantitatea necesară de îngrăşământ azotat necesar în timpul alungirii tulpinii, respectiv a apariţiei spicului.

Cum funcţionează Yara N-Tester?

Yara N-Tester măsoară conţinutul de clorofilă al frunzei, acesta fiind legat de conţinutul de azot al plantei. Punctul de măsurare trebuie să fie în mijlocul limbului celei mai tinere şi complet dezvoltate frunze. Se vor efectua 30 de măsurători aleatorii de pe tot terenul cu modelul uzual ”W”, şi se va calcula o valoare medie pentru a indica cantitatea de azot de care are nevoie cultura. Obţinerea recomandărilor de îngrăşământ este posibilă doar dacă creşterea culturii nu este limitată de un alt nutrient.

Măsurătorile Yara N-Tester sunt puternic influenţate de varietatea culturii şi stagiul de dezvoltare. Din acest motiv măsurătorile Yara N-Tester trebuie calibrate pentru a lua în calcul aceste variaţii. Solicitaţi ajutorul agronomului local Agrigoda pentru calibrarea şi furnizarea recomandărilor de îngrăşământ bazate pe măsurătorile Yara N-Tester.

Studii în Germania

 • Peste 240 de studii științifice pe teren la cereale
 • Conţinut de proteine crescut cu 3 %
 • Producţie sporită cu 120 kg/ha
 • Recolta suplimentară a rezultat o creştere a marjei brute de peste 18 €/ha (costurile aplicării fiind deduse)

Yara N - SENSOR ALS

Aplicări exacte non-stop

Yara N-Sensor este un instrument montat pe tractor, care permite fermierilor să măsoare necesarul de azot al culturii în timp ce tractorul trece prin câmp şi să ajusteze rata de aplicare a îngrăşământului în funcţie de rezultate. Yara N-Sensor asigură aplicarea cantităţi potrivite şi optime de îngrăşământ în orice parte izolată a câmpului. În agricultura de precizie fertilizarea specifică locului este unul dintre principalele obiective. Aplicarea unei cantităţi variabile impune existenţa unui dispozitiv precis şi eficient pentru determinarea necesarului actual de nutrienţi. Tehnicile de sesizare de la distanţă oferă oportunitatea furnizării acestei informaţii rapid, precis şi eficient din punct de vedere al costului. Yara N-Sensor a fost conceput pentru determinarea nivelului de azot a culturii prin măsurarea proprietăţilor de reflexie a luminii de coronamentul culturii şi prin aprobarea fertilizării cu rată variabilă ”în mers”.

Cum funcţionează Yara N-Sensor?

Yara N-Sensor determină necesarul de azot prin măsurarea reflexiei de lumină a culturii pe o suprafaţă de aproximativ 50m2. Măsurătorile sunt efectuate la fiecare secundă, sistemul funcţionând la viteza de lucru normală şi la toate lăţimile de cursă. Yara N-Sensor măsoară reflexia luminii la benzi de undă specifice, în funcţie de conţinutul de clorofilă şi biomasa culturii, concomitent calculând asimiliarea actuală de azot a culturii. Cantităţile optime de aplicare sunt calculate în funcţie de datele privind asimilarea de azot şi sunt trimise controlorului dispozitivului de împrăştiat sau pulverizat care va ajusta cantităţile de îngrăşământ aplicate. Întregul proces de determinare a necesarului de azot al culturii şi aplicarea cantităţii corecte de îngrăşământ se realizează instantaneu, fără întârziere. Astfel este posibilă ”agronomia în timp real”.

 

Realizări

 • Yara N Sensor ALS a fost premiat cu RASE Gold Medal în 2008
 • Producţia de cereale a crescut cu 3,5% cu utilizarea aceleiaşi cantităţi de îngrăşământ
 • Producţia de rapiţă a crescut cu 3,9% prin calibrarea Azotului Absolut
 • În cazul utilizării N Sensor s-au înregistrat economii de azot de până la 14%
 • Creşterea eficienţei utilizării azotului a redus amprenta de carbon cu 10–30%
 • Performanţa combinelor a fost îmbunătăţită cu 12–20% datorită reducerii culcării la sol, a pierderilor mai mici şi a vitezelor mai mari de admisie
 • Nivelul de proteine al cerealelor a avut o consistenţă mai mare în medie cu 0,2–0,5% peste normă
 • S-a remarcat o scădere cu 80% a procentului de culcare la sol (în comparaţie cu culturile unde azotul a fost aplicat prin metode tradiţionale)

P3-Sensor

De ce protecția digitală a plantelor merită a fi aplicată?

Aplicarea constantă a regulatorilor de creștere și a produselor de uz fitosanitar nu întotdeauna corespunde necesităților reale ale culturilor. Uneori se aplică doze prea mari pe densități mici de plante și, alteori, doze prea mici pe densități mari de plante. În consecință, se obțin randamente reduse, pierderi de calitate și costuri suplimentare, care, în final, diminuează profitul. Utilizând senzorii în programul de protecție a plantelor, doza de soluție este adaptată cu ajutorul lor, în mod automat, în dependență de starea și necesitatea culturilor, evitând, astfel, supra și subdozajul.

Caracteristicile P3-Sensor & P3-Sensor XL

 • Compatibilitatea senzorilor cu toate tipurile de Pulverizatoare și Autopropulsate – independent de producător
 • Posibilitatea utilizării 24/24 – dotat cu sursa proprie de lumină
 • Construcție robustă și compactă, ușor de utilizat
 • Capacitate sporită de lucru dependentă de caracteristicile pulverizatorului sau autopropulsantei

Beneficiile utilizării senzorilor:

 • Administrarea echilibrată a produselor de uz fitosanitar (fungicidelor, erbicidelor și a fertilizanților)
 • Protecția sporită a culturilor și asigurarea eficienței fungicidelor, în special pe parcelele afectate
 • Lipsa stresului fiziologic al plantelor pe parcelele afectate
 • Sporirea rezistenței plantelor la diverse boli și asigurarea protecției mediului
 • Obținerea unei recolte mai bogate și asigurarea calității produselor recoltate
 • Reducerea cheltuielilor prin administrarea optimizată a produselor de protecție a plantelor

Particularități P3 și P3 XL