Laboratorul AgriLAB

Pentru o fertilizare corectă și echilibrată, mai întâi de toate e strict necesar de cunoscut rolul fiecărui element nutritiv. Elementele nutritive  constituie hrana plantelor, iar prezența lor în formele accesibile influiențează direct creșterea și dezvolatarea acestora.

Pentru determinarea elementelor nutritive în sol și material vegetal și analiza parametrilor chimico-biologici ai apei, Agrigoda a urmează să deschidă în anul 2019 cu suportul programului  european POC 2014-2020, Axa prioritara 1 cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor – tip Proiect Tehnologic Inovativ, cel mai modern laborator din  România. Acest laborator e destinat tuturor fermierilor și societăților cu activitate agricolă prin oferirea de servicii de analiză.

Laboratorul va fi dotat cu apărătură modernă de ultima generație, ceea ce permite să realizăm analize de cele mai înalte precizii. Aceste analize vor sta mai apoi la baza creării programelor de fertilizare corecte și eficiente.

În Cadrul laboratorului se va putea  analiza tot spectul de elemente ce se conțin în sol material vegetativ și apă.

Personalul ce va activează în cadrul laboratorului va urma intruirile de rigoare atât în țară cât și peste hotare.

Deasemenea  Agrigoda are ca prioritatea să înființeze parteneriate publice deschise cu Universiăți și alte instituții de cercetare.