Fabrică de Producție

Studiile și cercetările solurilor,  efectuate de  compania Agrigoda pe o suprafață de peste 50.000 ha, au demonstrat că una din  problemele principale ale terenurilor agricole, din România, este  aciditatea solului. Deci acidititatea solului este principalul factor limitativ ce limitează asimilarea fertilizanților administrați, blocarea acestora  precum și limitarea recoltei. Pentru soluționarea acestei probleme și pentru a îmbunătăți calitatea solurilor, specialiștii de la Agrigoda SRL, împreună cu Instituții de Cercetare și cu Stațiuni Didactico-Științifice din țară, cu suportul Programului European „POC 2014-2020, Axa prioritara 1 Cercetare, Dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor – tip Proiect Tehnologic Inovativ”,au decis să  formulez și să producă un produs inovativ pe piata din România, cu proprietati unice, care să refaca proprietatile solului prin actiunea dubla - a unui amendament calcaros, al cărui rol este să reduca pH-ul, si a unui fertilizant biologic, menit sa aduca aportul de microelemente, cu denumirea comerciala AgriCALC.

La temelia compoziției acestui produs e făina de carbonat de calciu într-o formă hidroscopică, utrafină. Ulterior aceste particule sunt supuse procesului de granulare fiind  transformate în granule cu mărimi cuprinse între 2 și 6 mm. În timpul procesului de granulare carbonatul de calciu este îmbogățit cu microelemente de origine biologică -  ceea ce oferă produsului Agricalc proprietăți unice.

Deci putem evidenția 3 aspecte care diferențiază produsul Agricalc de alte produse concurente:

  1. Făină hidroscopică de Carbonat de Calciu mărimea particulelor 5 până la 150 microni
  2. Îmbogățirea granulelor cu microelemente de origine biologică
  3. Materie primă cu proprietăți unice

 

Anume aceste aspecte permit produsului Agricalc să intre în acțiune din momentul aplicării. Granulele ușurează aplicarea precum și uniformitatea aplicării, iar microelementele accelerează reacția de neutralizarea a pH-lui acid și totodată îmbunătățește caracteristicele biologice, fizico-chimice ale solului totoadată accelerează procesul de mineralizare a resturilor vegetale. Aceste beneficii ne piermite deblocare elementelor nutritive din sol, făcându-le accesibele plantelor.