ANALIZA AGROCHIMICĂ A SOLULUI

O prescripție obligatorie pentru sănătatea culturilor
Fertilizarea constituie factorul antropic cu cel mai mare aport asupra cantității și calității viitoarei recolte. Pentru a minimaliza riscul legat de acest factor, se administrează îngrășăminte chimice sau organice. Din nefericire, nu tot timpul, încorporate în sol, ele își îndeplinesc funcțiile prestabilite, cauzele fiind multiple -  fie că se neglijează din necunoștință de cauză legitățile agrochimice ale solului (valoarea pH-lui, antagonismul dintre elemente, etc.), fie că sunteți „mințiți”  referitor la  calitatea și compoziția fertilizanților achiziționați.
Acest serviciu este recomandat pentru verificarea eficienței fertilizanților în timpul perioadei de vegetație și în cazurile în care pe culturi apar diferite sectoare cu anomalii (creșterea și dezvoltarea întârziată a plantelor, apariția semnelor de carență pe frunze, etc).

Solicitați o ofertă

Analiza agrochimică a țesutului vegetal

Un ciclu de viață sănătos – o recoltă maximă.


Analiza periodică în timpul vegetației a nutrienților din plantă constituie un element definitor în cadrul unei nutriții echilibrate. Oferind posibilitatea de identificare a cauzelor de carență și intervenirea rapidă cu rețeta necesară în soluționarea problemei, compania  Agrigoda recomandă efectuarea analizei țesutului vegetal înainte de fiecare fertilizare foliară.
 
Recoltarea mostrelor se face numai de către un specialist al companiei sau sub îndrumarea acestuia.

Solicitați o ofertă

Analiza chimică a apei


Analiza apei este un procedeu foarte important -  în dependență de calitățile acesteia, fermierul  poate obține eficientizarea tratamentelor fitosanitare, reducerea costurilor de întreținere a echipamentelor de stropire, irigare și transport al apei, precum și evitarea fenomenelor de toxicitate foliară și, de asemenea, prevenirea dăunării solului.

Solicitați o ofertă