agriPORT by Agricon

Toate datele într-o singură aplicație

Dosare, hard-discuri, computer de birou, memorii USB – datele noastre sunt deseori dispersate pe multiple dispozitive de stocare. Dar cine este responsabil pentru gestioanarea și analiza acestor informații valoaroase?

agriPORT – Sistemul eficient de gestionare a datelor, vă scutește de această povară. Bucurați-vă de comoditatea de a avea toate datele despre activitățile din teren descărcate automat și conectate la hărțile dumneavoastră online. Planificați-vă asolamentul culturilor, necesarul de îngrășăminte și hărțile de aplicare a fertilizanților doar cu câteva click-uri simple pe mouse. În plus, pentru a asigura o imagine agronomică completă a fermei dumneavoastră, platforma agriPORT asigură o comunicare eficientă cu angajații, agronomii și furnizorii de imputuri și servicii.

agriPORT în practică. Managementul terenurilor

 • Prezentare generală a tuturor câmpurilor gestionate și a asolamentului practicat în termeni de spațiu și timp.
 • Managementul geometriei terenurilor: conturul câmpurilor, partajare, comasare, suprafețe exacte etc.
 • Planificarea rotației culturilor și a recoltei planificate
 • Compatibilitatea cu alte diferite tipuri de software prin exportul de date

agriPORT în practică. Fertilizarea de bază

 • Planificarea prelevării probelor de sol
 • Elaborarea hărților electronice de administrare a fertilizanților
 • Elaborarea hărților de administrare în dependență de asolament
 • Planificarea recoltei
 • Estimarea necesarului total de fertilizanți
 • Efectuarea bilanțului nutritiv

agriPORT în practică. Fertilizarea cu azot

 • Crearea, gestionarea și evaluarea monitorizarii aplicării fertilizanților cu azot
 • Pregătirea comenzilor de lucru pentru Yara N-Sensor
 • Documentarea automată a cantităților de îngrășământ cu azot aplicate
 • Calculul automat și prezentarea raportului de aplicare a fertilizanților cu azot
 • Prezentarea grafică a absorbției de azot pentru toate câmpurile evaluate

agriPORT în practică. Protecția Plantelor

 • Planificarea tratamentelor pentru fiecare câmp, în dependență de cultură
 • Controlul dozei minime și maxime de produs de uz fitosanitar
 • Documentarea automată a cantităților de produs aplicat (pesticid sau fertilizant)
 • Compatibilitatea datelor cu toate tipurile de mașini de erbicidat

agriPORT. Managementul flotei de mașini și utilaje agricole

 • Înregistrarea datelor pentru fiecare utilaj separat
 • Transferul de date prin intermediul rețelei de telefonie mobilă, un modem integrat în logger-ul de date
 • Actualizarea stării se efectuează în mod regulat și automat, fără implicarea în proces a factorului uman
 • Evaluarea datelor și generarea raportului printr-un click de mouse
 • Facilitarea activității contabilității cu ajutorul Funcției de Export, compatibilă cu diferite software pentru contabilitate
 • Valoarea adăugată: înregistrarea directă și indirectă a orelor de muncă, protecția împotriva furtului, dovada în caz de litigiu etc.